SPAL ventilatori

spal ventilatori

Tvrtka Lager d.o.o. uvoznik je SPAL ventilatora za klima uređaje autobusa, rashladne sustave hladnjača, hladnjake ulja, grijanje kabina i sl. SPAL ventilatori ugrađeni su kao prva ugradnja u autobuse Setra, Neoplan, Mercedes i nalaze se u većini klima uređaja europske proizvodnje. U iznimno širokoj ponudi nalaze se potisni i usisni aksijalni ventilatori te turbine (puhalice) nazivnog napona 12V i 24V.

Za sve upite kontaktirajte nas putem telefona 020/313-471 ili e-maila info@lager.hr

Spal ventilatori – najčešći tipovi:

006-A40-22 12V 3 BRZINE

004-B43-28S 24V

006-A40-22 12V

006-A46-22 12V

006-B40-22 24V

006-B50-22 24V

008-A100-93D (008-A37/C-42D) 12V

008-A45-02 12V

008-A45-02 12V 3 BRZINE

008-A46-02 12V 3 BRZINE

008-B100-93D 24V

009-A70-74D (009-A22/ICM-26D) 12V
3 BRZINE

009-B40-22 24V

010-A-22-70D 12V

011-A40-22 12V 3 BRZINE

VA01-AP70/LL-36A 12V

VA01-AP70/LL-36S 12V

VA01-BP70/LL-36A 24V

VA01-BP70/LL-36S 24V

VA01-BP70/LL-43S 24V

VA03-BP70/LL-37S 24V

VA07-AP12/C-31A 12V

VA07-AP12/C-31S 12V

VA07-AP12/C-58A 12V

VA07-AP7/V-34S 12V

VA07-BP7/C-31A 24V

VA07-BP7/C-31S 24V

VA09-AP12/C-27A 12V

VA09-AP12/C-27S 12V

VA09-AP12/C-54S 12V

VA09-AP50/C-27A 12V

VA09-BP12/C-27A 24V

VA10-AP10/C-61S 12V

VA10-AP9/C-25A 12V

VA10-BP10/C-61A 24V

VA10-BP70/LL-47S 24V

VA10-BP70/LL-61A 24V

VA11-AP7/C-57A 12V

VA11-BP12/C-57A 24V

VA11-BP12/C-57S 24V

VA11-BP7/C-29S 24V

VA11-BP7/C-29A 24V

A14-AP7/C-34A (VA14-AP11/C-34A)
12V

VA14-BP7/C-34A 24V

VA14-BP7/C-34S 24V

VA15-AP70/LL-51A 12V

VA15-BP70/LL-39A 24V

VA18-AP10/C-41A 12V

VA18-AP10/C-41S 12V

VA18-AP70/LL-41A 12V

VA18-AP70/LL-86A 12V

VA18-BP10/C-41A 24V

VA18-BP70/LL-86A 24V

VA18-BP70/LL-86S 24V

VA18-BP70/LL-86S 24V

VA32-A101-62S 12V

VA33-BP91/LL-65A 24V

VA34-BP70/LL-36S 24V

VA07-AP7/C-31A 12V

Više detalja o svim ventilatorima možete pronaći na službenoj Spal automotive stranici i web katalogu.